Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Harriet Urponen

Saivo koulutus- ja ohjelmapalvelut

Y- tunnus 2665127-4

Sotilastorppa 2 A
90230 Oulu
Puhelin 044 5146 147

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Harriet Urponen
Puhelin 044 5146 147
sähköposti: harriet@saivo.fi

3. Rekisterin nimi

Saivo-asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietojen pääasiallinen käyttötarkoitus on toimia asiakasrekisterinä. Rekisteri sisältää uutiskirjeen tilauksessa antamasi tiedot.

5. Rekisterin tietosisältö

Saivo-asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Asiakkaan itse antamat tiedot:

Etunimi ja sukunimi
Sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet *

Tietoja ei hankita ulkopuolisista lähteistä vaan pääasiallinen tietolähde on asiakas itse.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Kaikkia asiakkaaseen liittyviä tietoja käsitellään luottamuksellisina.

Tietosuojaseloste

Mitä tietoja minusta kerätään?

Saivo-asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Asiakkaan itse antamat tiedot:

Etunimi ja sukunimi
Sähköpostiosoite

Mihin tietoja käytetään?

Antamiasi tietoja käytetään uutiskirjeen lähettämisessä:

  • Asiakassuhteen hoitamiseen
  • Markkinointitarkoituksiin

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Sinulla on oikeus peruuttaa uutiskirjeen tilaus.