Saivo on pieni ja sisukas luovien sisältöjen suunnittelutoimisto.

Tarjoan apua ja osaamista viestintään ja sisällöntuotantoon, ohjelma-asioihin ja tilaisuuksien järjestämiseen.

Tulen kynäksi ajatuksillesi. Puen sanoiksi oivalluksesi.

Sinun ei tarvitse tehdä kaikkea yksin!

Harriet U