Podcastien suosio kasvaa Suomessa. Niitä kuunnellaan muun muassa automatkoilla, kotitöitä tehdessä, liikunnan ohessa ja rentoutuessa. Media-alan tutkimussäätiön tuoreen raportin mukaan podcastit edustavat ääntä ja arvoja. Podcast mediana kulminoituu kahteen erilaiseen tarpeeseen. Yhtäältä sisällöntuottajat haluavat saada oman äänensä kuuluviin ja toisaalta kuuntelijoilla on tarve saada puhuttelevaa sisältöä. Tärkeimpiä motiiveja oman podcastin valinnalla ovat viihtyminen, uuden oppiminen ja vapaus valita laajasta kirjosta.

Podcast toimialana tulee varmasti elämään ja kehittymään nopeasti. Nyt on jo nähtävillä maksullisten podcastien kulutuksen kasvu.  Viime vuosina podcastien kuuntelu on yleistynyt nuorten keskuudessa ja iäkkäämpien joukossa kasvua on ollut vain vähän. Tämä kertonee myös siitä, että iäkkäämpien keskuudesta varmasti löytyy vielä paljon uusia kuuntelijoita podcasteille. Tärkeää onkin tuottaa podcast tarpeeksi rajatulle kohderyhmälle, jolloin tuo kohderyhmä on myös helpompi tavoittaa.

Podcastien suosio perustuu pitkälti siihen, että niitä on helppo kuunnella omalla puhelimella. Aiheiden runsas kirjo on myös podcastmaailman rikkaus ja ilmaisia sisältöjä löytyykin laidasta laitaan monenlaisista erityisaiheista. Podcasteja voidaan käyttää digitaalisen markkinoinnin välineenä ja koska kuuntelijat tutkitusti viettävät podcastin äärellä melko pitkänkin ajan, voidaan tuoda esiin sellaista materiaalia, jota ei välttämättä muita viestinnän kanavia pitkin ole tarkoituksenmukaista julkaista. Podcast voi omalla paikallaan olla täydentämässä muita viestintäkanavia.

Uusi podcast

Riippumatossa loikoileva nainen lukee kirjaa. Kuvan päällä teksti Riippumaton asiantuntija, irti laihdutuskierteestä.
Riippumaton asiantuntija – irti laihdutuskierteestä podcastia voi kuunnella Spotifyn kautta. Klikkaa kuvaa ja kuuntele podcastia!

Yksi esimerkki podcastista on Saivon yrittäjän Harriet Urposen uusi podcast Riippumaton asiantuntija – irti laihdutuskierteestä. Kyseisessä podcastissa puhutellaan kuulijaa hyvin henkilökohtaisella tasolla ja rennolla otteella laihduttamiseen ja laihduttamisen lopettamiseen liittyvistä teemoista. Niin kuin podcastin nimikin sanoo: riippumaton asiantuntija kertoo omakohtaista tarinaansa riippumattoperspektiivistä.

Podcast -sarjasta julkaistaan uusi jakso viikoittain syksyn 2022 aikana. Tämän jälkeen on ajatus julkaista kaksi muuta podcast -sarjaa, Kalenterin kuningatar kertoo ajankäytön hallinnasta ja kiireen kesyttämisestä ja Kaapin paikka -podcastissa käsitellään kodin siisteyteen ja järjestykseen liittyviä teemoja.

Lisätietoa RadioMedian tuottamasta Podcast -tutkimuksesta 2020

Pääset kuuntelemaan Riippumaton asiantuntija, irti laihdutuskierteestä podcastia Anchorin tai Spotifyn kautta.  

Suosittelen