Viestintäpalvelut

Olen kynä sinun ajatuksillesi. Kirjoittaja artikkelillesi, tiedotteellesi tai ajankohtaiselle uutisellesi. Tuotan merkityksellistä sisältöä verkkosivuillesi, somekanaviisi, uutiskirjeeseesi, asiakaslehteesi tai blogiisi.

Koulutuspalvelut

Tarvitsetko viestintäkoulutusta? Käytännönläheiset koulutukset saavat innostumaan viestinnästä, joka kuitenkin on organisaatiossa kaikkien yhteinen asia. Viestintä- ja vuorovaikutustaitojen kehittämisestä on hyötyä ja iloa jokaiselle.

Ohjelmapalvelut

Järjestätkö tilaisuutta, mutta ohjelma puuttuu? Räätälöin ohjelmasi mittatilaustyönä, jotta sinä voit keskittyä siihen, mikä on tärkeää.

Kirjoituksia

SAIVON BLOGISSA

Podcast viestinnän välineenä

Podcastien suosio kasvaa Suomessa. Niitä kuunnellaan muun muassa automatkoilla, kotitöitä tehdessä, liikunnan ohessa ja rentoutuessa. Media-alan tutkimussäätiön tuoreen raportin mukaan podcastit edustavat ääntä ja arvoja. Podcast mediana kulminoituu kahteen erilaiseen tarpeeseen. Yhtäältä sisällöntuottajat haluavat saada oman äänensä kuuluviin ja toisaalta kuuntelijoilla on tarve saada puhuttelevaa sisältöä. Tärkeimpiä motiiveja oman podcastin …

Viestintä hyvän työilmapiirin kulmakivenä

Sisäinen viestintä eli työyhteisöviestintä on työpaikan sisäistä vuorovaikutusta. Se on kokouksia ja palavereita kasvokkain ja etäyhteyksien välityksillä. Se on sovittuja rakenteita, yhteisiä pelisääntöjä ja asiakirjoja siitä, miten toimitaan missäkin tilanteessa. Se on johdon ajatusten välittämistä muualle organisaatioon, se on tiimien keskinäistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta, se on yhdessä järjestettävien tapahtumien suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Kaikki tämä luo työyhteisön jäsenille käsityksen siitä, miten organisaatiomme toimii ja millainen työilmapiiri organisaatiossa on.