Pedagoginen ajattelu liittyy valmennusten koulutustapahtumien eri tekijöihin. Se on sitä, että olen pohtinut tarkoin ratkaisuja, joita teen valmennuksia suunnitellessani, kouluttaessani tai arvioidessani toteutustapoja. Olen pohtinut oppimiskäsitystäni ja -teorioita ja sovellan niitä käytäntöön. Minulla on tiettyjä pedagogisia tavoitteita valmennuksille ja koulutustilaisuuksille.

Pedagogisen ajattelun taustalla on käsitykseni oppimisesta, kasvatusfilosofiani, arvoni ja uskomukseni sekä osaamiseni.

Harriet U

Pedagogisia perusteluja

Pedagogista ajattelua voi kehittää. On tärkeää pysähtyä miettimään perusteluja oppimiseen liittyviin valintoihin koulutustapahtumissa. Perustelen Saivon koulutuksia sosiokonstruktivismilla ja mielekkäällä oppimisella. Mielekkään oppimisen viitekehykseen olen luonut sabluunan koulutussuunnittelun ja käytännön toteutusten tueksi. Valmennuksissani ja koulutuksissani noudatan strategiana Voitto –mallia.

Hyödynnän strategiassani verkko-opetuksen integroivaa mallia (VOI), joka sisältää mielekkään oppimisen viitekehyksen ja voimaantumisen, jota uudistava oppiminen tuottaa. Taustalla on oivalluttaminen (O), jota voi kutsua jopa yrityksen toimialaksi, koulutuspalvelujen laajaksi tavoitteeksi ja innovaatiot (I). Kaksi T-kirjainta mallin keskellä kuvaavat oppimisen tiloja ja tarinoita (TT) ja viimeinen O-kirjain on osallistaminen.

Saivon valmennusten taustalla on strateginen Voitto -malli, joka sisältää mielekkään oppimisen viitekehyksen ja voimaantumisen (V), taustalla oivalluttaminen (O), innovaatiot (I), oppimisen tilat (T), tarinat (T) ja osallistaminen (O).

Ohessa tutkielma, jossa avaan tarkemmin koulutussuunnittelun taustalla olevia pedagogisia perusteluja.

Suosittelen