Esiintymistaito on yksi asiantuntijan vaikuttavimmista ja tärkeimmistä taidoista. Hyvä esiintyjä osaa viestiä vakuuttavasti. Hän puhuu selkeästi ja rauhallisesti ja saa kuulijan kiinnostumaan asiastaan. Kun on hänen vuoronsa olla esillä, hän keskittyy siihen, mitä tekee ja viesti menee perille. Samalla hän välittää mielikuvaa edustamastaan organisaatiosta.

Suomalaiseen kulttuuriin kuuluu vaalia vaatimattomuuden arvoa. Vaikeneminen on kultaa, puhuminen hopeaa -sanotaan. Vaatimattomuus kaunistaa. Kel onni on, se onnen kätkeköön. Tätä eetosta vasten on vaikea ottaa oma tila haltuun estradilla. Vielä, jos esiintyessään kokee itsensä onnelliseksi, niin siitä ei hyvää seuraa. Luulevat pian leuhkaksi.

Kukaan ei ole syntyessään ollut hyvä esiintyjä.

Harriet Saivon blogissa

Asiantuntijoiden esiintymistaitojen valmentamiseen kannattaa panostaa. Kukaan ei ole syntyessään ollut hyvä esiintyjä. Jos esiintymistilanteita on takana melko vähän, voi tilanne jännittää niin paljon, että jännityksen näkyvät ja tuntuvat oireet häiritsevät viestin perillemenoa. Kyllä jännittäminen saa näkyä esiintymisessä. Se on luonnollista ja välittää myös viestin siitä, että esiintyjä on tosissaan.

Puhetaito on yksi viestin perillemenon väline. On tärkeää laatia puheen sisältö niin, että sanat koskettavat jollakin tavalla kuulijan maailmaa ja puhuja tietää, kenelle hän puhuu. Jos puhuja tuntee yleisönsä, syntyy vuorovaikutustilanteesta elävä. Pelkkä puheen sisältö ei kuitenkaan riitä. Viestintään vaikuttavat vielä sanojakin enemmän ihmisen olemus, kasvojen ilmeet ja eleet, katsekontakti, äänenpainot ja puheen rytmi sekä kehon liikkeet. Tätä kaikkea kutsutaan oheisviestinnäksi.

Valmennuksen avulla uusia taitoja

Esiintymistä kannattaa harjoitella. On hyvä olla levännyt ja sopivasti energinen, kun nousee yleisönsä eteen. Eikä tilanteen tarvitse välttämättä olla kirjaimellisesti ”esiintymistilanne”, vaan samat lainalaisuudet pätevät missä tahansa palaverissa, jossa on ihmisiä koolla ja tavoitteena saada asioita aikaiseksi.

Omia maneereita on hyvä tiedostaa, olipa kyse sitten usein toistetuista täytesanoista, kuten niinku, tai jostakin fyysisestä maneerista. Jos puhuja tuntee kuulijan maailman ja voi jollakin tavalla auttaa heitä, olla palvelemassa heitä omalla paikallaan, vastaa yleisö luultavasti kiitollisuudellaan.

Hyvä ennakkovalmistautuminen on tärkeä osa vaikuttavaa esiintymistä. Sitä kautta löytyy tilanteeseen levollisuus, jota ei voi saavuttaa kiireessä tai tuntematta tilaa tai sen tekniikkaa.

Hyvä puhuja ottaa roolinsa ja täyttää tehtävänsä, joka on määritetty tilaisuuden järjestäjän tavoitteesta käsin. Puhujan tehtävänä voi olla esimerkiksi innostaa johonkin uuteen asiaan, kiteyttää joku monimutkainen prosessi tai kutsua mukaan johonkin uuteen. Puhuja vie viestiä perille. Hänen on hyvä harjoitella sisällön lisäksi sitä, millainen on vakuuttava puheen pitämisen asento, mihin kädet on luontevaa laittaa, miten rytmittää puhetta tai käyttää taukoja ja miten ylipäätään olla luontevasti esiintymistilanteessa.

Jos mietit omien tai työyhteisösi jäsenten esiintymistaitojen kehittämistä, autan mielelläni! Olen sitä varten luonut Vaikuttavaa viestintää -esiintymisvalmennuksen. Löydät yhteystietoni täältä.

Suosittelen