Viestintää vai markkinointia?

Viestinnän sisko on markkinointi. Miksi sisko? Siskot tukevat, auttavat, kulkevat käsi kädessä. Median pirstaloitumista vastaan tarvitaan yhä järeämpi yhteisrintama. Viestinnällä ja markkinoinnilla on samoja tavoitteita ja onpa yhteneväisyyttä myös keinoilla – puhumattakaan kanavista. Tärkein kaikista on kuitenkin ihminen, jolle viestitään. Hänen mielikuviinsa ja käsityksiinsä pyrimme vaikuttamaan sekä viestinnällä että markkinoinnilla. …