Podcast viestinnän välineenä

Podcastien suosio kasvaa Suomessa. Niitä kuunnellaan muun muassa automatkoilla, kotitöitä tehdessä, liikunnan ohessa ja rentoutuessa. Media-alan tutkimussäätiön tuoreen raportin mukaan podcastit edustavat ääntä ja arvoja. Podcast mediana kulminoituu kahteen erilaiseen tarpeeseen. Yhtäältä sisällöntuottajat haluavat saada oman äänensä kuuluviin ja toisaalta kuuntelijoilla on tarve saada puhuttelevaa sisältöä. Tärkeimpiä motiiveja oman podcastin …

Viestintä hyvän työilmapiirin kulmakivenä

Sisäinen viestintä eli työyhteisöviestintä on työpaikan sisäistä vuorovaikutusta. Se on kokouksia ja palavereita kasvokkain ja etäyhteyksien välityksillä. Se on sovittuja rakenteita, yhteisiä pelisääntöjä ja asiakirjoja siitä, miten toimitaan missäkin tilanteessa. Se on johdon ajatusten välittämistä muualle organisaatioon, se on tiimien keskinäistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta, se on yhdessä järjestettävien tapahtumien suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Kaikki tämä luo työyhteisön jäsenille käsityksen siitä, miten organisaatiomme toimii ja millainen työilmapiiri organisaatiossa on.

Miten virtuaalikokoukset saadaan sujumaan?

Olet virtuaalikokouksessa. Kaikilla muilla on kamera kiinni, paitsi hänellä, joka puhuu. Zoomataanpa jokaisen osallistujan työpisteelle. Yksi kirjoittaa sähköpostia, toinen vastaa WhatsAppiin, kolmas selaa samalla lehteä. He kaikki toki kuuntelevat puhetta ja jos yhtäkkiä heidän nimensä lausutaan, ovat salamana valmiina puhumaan mistä tahansa omaan työhönsä liittyvästä asiasta. Voiko ihminen sitten olla …

Viestintä on väline kiinnostavan tarinan levittämiseksi

Näkemykseni sanasta tarina on hyvin laaja. Ajattelen Juhana Torkin (2014) tavoin tarinan olevan asian, joka on kuulijalleen merkityksellinen ja lähettäjälleen kertomisen arvoinen. Tarina sisältää tärkeän viestin ja tarinoiden välittäminen on viestintää. Maailma tarinoita täynnä Ihmiset kertovat tarinoita enemmän kuin koskaan. Heillä on keinot, taidot ja alustat tuottaa mitä mielenkiintoisimpia sisältöjä. …

Viestintä on tärkein työelämätaito

Minkä tahansa menestystarinan takana on onnistunut viestintä. Kun projekti on sujunut ja on aika ojentaa kukkia, on päivänselvää, että viesti on mennyt perille. Aplodit eivät ole edes laantuneet, kun joku jo kuiskaa, että tämä täytyy tehdä uudelleen. Näissä tilanteissa viestintää ovat olleet toteuttamassa kaikki ne, jotka ovat tämän onnistuneen tapahtuman …