Viestintä hyvän työilmapiirin kulmakivenä

Sisäinen viestintä eli työyhteisöviestintä on työpaikan sisäistä vuorovaikutusta. Se on kokouksia ja palavereita kasvokkain ja etäyhteyksien välityksillä. Se on sovittuja rakenteita, yhteisiä pelisääntöjä ja asiakirjoja siitä, miten toimitaan missäkin tilanteessa. Se on johdon ajatusten välittämistä muualle organisaatioon, se on tiimien keskinäistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta, se on yhdessä järjestettävien tapahtumien suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Kaikki tämä luo työyhteisön jäsenille käsityksen siitä, miten organisaatiomme toimii ja millainen työilmapiiri organisaatiossa on.

Miten virtuaalikokoukset saadaan sujumaan?

Olet virtuaalikokouksessa. Kaikilla muilla on kamera kiinni, paitsi hänellä, joka puhuu. Zoomataanpa jokaisen osallistujan työpisteelle. Yksi kirjoittaa sähköpostia, toinen vastaa WhatsAppiin, kolmas selaa samalla lehteä. He kaikki toki kuuntelevat puhetta ja jos yhtäkkiä heidän nimensä lausutaan, ovat salamana valmiina puhumaan mistä tahansa omaan työhönsä liittyvästä asiasta. Voiko ihminen sitten olla …

Millainen on hyvä puhuja?

Esiintymistaito on yksi asiantuntijan vaikuttavimmista ja tärkeimmistä taidoista. Hyvä esiintyjä osaa viestiä vakuuttavasti. Hän puhuu selkeästi ja rauhallisesti ja saa kuulijan kiinnostumaan asiastaan. Kun on hänen vuoronsa olla esillä, hän keskittyy siihen, mitä tekee ja viesti menee perille. Samalla hän välittää mielikuvaa edustamastaan organisaatiosta. Suomalaiseen kulttuuriin kuuluu vaalia vaatimattomuuden arvoa. …